Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s. - novinky

Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s.

Novinky


Výběr členských příspěvků

Členské příspěvky je možné zaplatit na účet: 288541331/0300, kde uvedete jako variabilní symbol číslo smlouvy.