Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s. - Historie sdružení

Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s.

Historie


Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka byl založen ještě jako sdružení 29.4.2008 na 1.členské schůzi zahrádkářů. Již v červnu 2007 byla provedena registrace sdružení na Ministerstvu vnitra ČR. Toto sdružení se stalo následovníkem základní organizace Českého zahrádkářského svazu, kterou zastupoval pan Rudolf Křivánek v letech 1994 – 2003. Bohužel po smrti pana Křivánka bylo mezidobí, kdy se nenašel nikdo, kdo by se staral o tuto organizaci. Až příchod a aktivita Ing. Milana Poura, který inicioval vznik přípravného výboru pro založení občanského sdružení, znamenali novou etapu v rozvoji činnosti zahrádkářů.

V dubnu 2008 došlo ke kompletaci evidence členů a byla uzavřena s Městem Milovice Smlouva o výpůjčce pozemku k účelu zřízení a provozování zahrádek.

V srpnu 2008 byla vybudována 2. studna + svépomocí byla vyrobena informační tabule.

V dubnu 2009 bylo svépomocí v rámci několika brigád vybudováno oplocení celé zahrádkářské kolonie včetně 2 příjezdových bran pro auta a 2 přístupových branek.

Od jara 2010 je po dohodě s Městem Milovice pravidelně každý týden v pátek-neděli (jaro-podzim) přistaven kontejner na biologický odpad.

Na jaře 2011 došlo ve spolupráci s Městem Milovice k úpravě příjezdové cesty k zahrádkářské kolonii. V rámci brigád členů sdružení byla úprava cesty realizována velmi rychle.

Na jaře 2013 došlo opět ve spolupráci s Městem Milovice k vybudování funkční 2.příjezdové cesty k zahrádkářské kolonii. Během víkendu byla za přispění zahrádkářů položena panelová cesta a upraveno okolí před zahr.kolonií.

Na podzim 2013 byla zhotovena J.Kuželem 2. informační tabule pro zahrádkáře.

V dalších letech počítá výbor zahrádkářů realizovat přívod elektřiny, čerpání vody ze studny čerpadlem.

V lednu 2020 měl spolek 63 členů, kteří měli pronajaty zahrádky v zahrádkářské kolonii o výměře 25 253 m2 pod parcelním číslem 1740/3.

V současné době není volná žádná zahrádka. I v pořadníku je několik čekatelů na zahrádky.