Sdružení zahrádkářů Milovice -Balonka,o.s. - Historie sdružení

Sdružení zahrádkářů Milovice -Balonka,o.s.

Historie


Sdružení zahrádkářů Milovice-Balonka,o.s. bylo založeno 29.4.2008 na 1.členské schůzi zahrádkářů. Již v červnu 2007 byla provedena registrace sdružení na Ministerstvu vnitra ČR. Toto sdružení se stalo následovníkem základní organizace Českého zahrádkářského svazu, kterou zastupoval pan Rudolf Křivánek v letech 1994 – 2003. Bohužel po smrti pana Křivánka bylo mezidobí, kdy se nenašel nikdo, kdo by se staral o tuto organizaci. Až příchod a aktivita Ing. Milana Poura, který inicioval vznik přípravného výboru pro založení občanského sdružení, znamenali novou etapu v rozvoji činnosti zahrádkářů.

V dubnu 2008 došlo ke kompletaci evidence členů a byla uzavřena s Městem Milovice Smlouva o výpůjčce pozemku k účelu zřízení a provozování zahrádek.

V srpnu 2008 byla vybudována 2. studna + svépomocí byla vyrobena informační tabule.

V dubnu 2009 bylo svépomocí v rámci několika brigád vybudováno oplocení celé zahrádkářské kolonie včetně 2 příjezdových bran pro auta a 2 přístupových branek.

Od jara 2010 je po dohodě s Městem Milovice pravidelně každý týden v pátek-neděli (jaro-podzim) přistaven kontejner na biologický odpad.

Na jaře 2011 došlo ve spolupráci s Městem Milovice k úpravě příjezdové cesty k zahrádkářské kolonii. V rámci brigád členů sdružení byla úprava cesty realizována velmi rychle.

Na jaře 2013 došlo opět ve spolupráci s Městem Milovice k vybudování funkční 2.příjezdové cesty k zahrádkářské kolonii. Během víkendu byla za přispění zahrádkářů položena panelová cesta a upraveno okolí před zahr.kolonií.

Na podzim 2013 byla zhotovena J.Kuželem 2. informační tabule pro zahrádkáře.

V dalších letech počítá výbor zahrádkářů realizovat přívod elektřiny, čerpání vody ze studny čerpadlem. Další informace budou sděleny na členské schůzi v březnu 2014.

V listopadu 2013 mělo sdružení 61 členů, kteří měli pronajmuty zahrádky v zahrádkářské kolonii o výměře 25 253 m2 pod parc.číslem 1740/3.

Jelikož je velký zájem o pronájem zahrádek, je utvořený pořadník. Případní zájemci o zahrádky mohou kontaktovat přímo Ing.Milana Poura.