Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s. - Historie sdružení

Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka, z.s.

Činnost výboru


Spolek zahrádkářů Milovice-Balonka se řídí Stanovami spolku a na území zahrádkářské kolonie Osadním řádem. V čele spolku je výbor, který je volen členskou schůzí. Výbor spolku je v následujícím složení:

Předseda výboru: Ing. Milan Pour
Mírová 472/E
289 23 Milovice
Telefon: 602 649 994
 
Místopředseda výboru:
(účetní evidence)
Roman Štěpnička
Telefon: 605 760 886
 
Členové výboru: Alexandr Koníček
Jaroslav Kužel
Miloš Šimák

 
Brigády: Jiří Procházka

Členskou schůzi svolává výbor a to 1x ročně, zpravidla je to březen.


vybor.jpg
členové výboru 28.6.2013
Dokumenty